• In het kort

  NederlandSchaakt is een initiatief om schaakclubs breder toegankelijk te maken en daarmee nieuwe ledenaanwas te genereren. Dat doen we door schaken in clubverband laagdrempeliger te maken door het aanbieden van beginnerstrainingen en een clubavond die past bij schakers van alle speelniveaus. Met deze nieuwe propositie gaan we samen pro-actief de boer op om nieuwe leden te bereiken.

  Wat

  Schaakles voor volwassenen in twee modules: 'Schaken leren' voor beginners en 'Beter schaken' voor mensen met schaakervaring.

  Waar en Wanneer

  Zes lesmomenten verspreid over de clubavonden van jouw club. Lessen duren 1,5 uur per keer.

  Kosten

  Voor de club zijn er geen directe kosten. De organisatiekosten worden gedekt met het inschrijfgeld van de deelnemers.

 • NederlandSchaakt

  Kan jouw club wel wat extra leden gebruiken? Bijvoorbeeld om nieuw leven te blazen in de clubavond, de financiële armslag te vergroten of om vrijwiligerstaken op te nemen? Doe dan mee aan NederlandSchaakt! Met dit initiatief boor je een hele nieuwe markt aan van leden. Bovendien kost het de club niks en nemen wij het grootste deel van de organisatie op ons.

  broken image

  Schaakclub 1.0

  Bij de meeste clubs bestaat de clubavond uit een klassieke partij. Dat is een concept dat zich al vele decennia staande houdt en vele clubs heeft groot gemaakt. Tegelijkertijd is het alleen interessant voor schakers met een rating van 1000+ die houden van lange partijen. Daarmee valt 99% van alle al volwassenen af. Op chess.com zitten bijvoorbeeld honderdduizenden Nederlanders met ratings van pakweg 300 met veel plezier tegen elkaar te schaken. Deze mensen zien we niet terug op de clubavond. Dat is jammer, want uiteindelijk draaien schaakclubs niet om schaakniveau, maar om schaakplezier. En ook voor schaakplezier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

  broken image

  Waarom komen de online schakers niet naar de clubs?

  De recente boom in online schaak vertaalt zich niet overal in een grote toeloop op de clubavond. Dat heeft meerdere redenen. Zo is het aanvangsniveau van de clubavond voor veel schakers te hoog. Daarnaast is het klassieke speeltempo, dat op veel clubavonden nog steeds de standaard, is minder geschikt voor mensen met weinig schaakervaring en spreekt het anderen niet aan. Tot slot ervaren veel mensen een drempel om een club binnen te lopen en lid te worden.

  broken image

  Hoe krijgen we schakers naar de club?

  Om de clubavond breder toegankelijk te maken zullen we de volgende stappen moeten maken:

  • Een marketingcampagne opzetten om de potentiele nieuwe leden te bereiken.
  • De drempel zo te verlagen dat ze naar de club willen en durven te komen.
  • De kritische massa bij elkaar te krijgen die nodig is om te beginnen.
  • Als club een propositie te hebben die ervoor zorgt dat aspirant-leden ook echte leden worden.
  broken image

  Beginnerscursus als katalysator

  Een beginnerscursus is een goede manier om nieuwe leden te bereiken:

  • Een cursus is een duidelijk afgebakend product en daardoor goed te vermarketen.
  • Meedoen aan een cursus is laagdrempelig.
  • Een cursus start met een grotere groep waardoor de kritische massa meteen is bereikt.
  • Deelnemers leren hun cursusgenoten kennen wat direct zorgt voor een groepsgevoel. Bovendien leren ze niet alleen het schaakspel en elkaar, maar ook de club en de clubavond kennen.
  broken image

  Wat kan NederlandSchaakt bijdragen?

  NederlandSchaakt heeft een vast format ontwikkeld voor een schaakcursus voor beginners. Daarin is niet alleen aandacht voor het schaaktechnische gedeelte, maar ook voor manieren om deelnemers te laten binden aan elkaar en de club. Clubs hoeven daardoor niet na te denken over het hoe of wat. Bovendien neemt NederlandSchaakt de marketing en contact met de deelnemers voor zijn rekening. Tot slot denken we mee over hoe verder te gaan na de cursus.

  broken image

  OK, en wat is de rol van de club?

  Omdat NederlandSchaakt het meeste werk uit handen neemt, is de rol van de clubs in de organisatie beperkt. Wel vragen we clubs om hun ruimte en schaakmateriaal ter beschikking stellen voor de cursus.

  Gedurende de cursus is het aan de clubs om te investeren in de integratie van deelnemers in de de reguliere clubavond. Dat gaat om kleine dingen zoals een toespraak vooraf en een praatje met de deelnemers na afloop. Daarnaast is het belangrijk om als club met een follow-up te komen voor de deelnemers voor na de cursus. Daar zal de NederlandSchaakt-organisatie bij helpen.

   

  broken image

  Wie gaat de trainingen geven?

  NederlandSchaakt heeft een pool met trainers die we kunnen inzetten om de cursus te geven. Maar misschien heb je bij je club al leden rondlopen die dat goed kunnen. Dan is het natuurlijk ook mogelijk om hen in te zetten. Wel vinden wij het heel belangrijk om het niveau van de trainingen te waarborgen. Alleen trainers met bewezen ervaring kunnen daardoor lesgeven.

  broken image

  Wat kost het om als club mee te doen?

  Clubs hoeven niks te betalen aan NederlandSchaakt. Sterker nog, je kunt er zelfs aan verdienen. Een deel van het inschrijfgeld is gereserveerd om de trainers te bekostigen. Als de club de trainer regelt, dan komt dit budget ten bate van de club. Wel komen eventuele extra kosten voor de locatie voor rekening van de club.

 • Hoe werkt het

  Mijn club overweegt mee te doen. Wat zijn de vervolgstappen?

  1

  Intake

  Als je club mee wilt doen is de eerste stap om gesprek in te plannen. Dat kan via video-conference. In dit gesprek vertellen we meer over NederlandSchaakt en kun je natuurlijk al je vragen stellen.

  2

  Go/No Go

  Na de intake heb je gelegenheid om intern te overleggen. Ook wij evalueren of er een match is. Gaan alle seinen op groen, dan besluiten we samen om ervoor te gaan. In dit geval plannen we de data voor de cursus,

  3

  Promotie

  Als de belangrijkste praktische zaken geregeld zijn, voegen we jouw cursus toe aan de website startmet.schaken.nl. Daarna starten we met promoten.

  4

  Cursus

  De laatste stap is de cursus zelf. Wij zorgen voor materiaal dat de trainer kan gebruiken en voor de communicatie met de deelnemers. Ook geven we je tips om de deelnemers te integreren in de clubavond en bespreken samen de beste follow-up.

 • Deelnemende clubs

  Alle clubs op onderstaande kaart hebben interesse getoond in NederlandSchaakt.

 • Neem contact met ons op

  Heb je vragen over NederlandSchaakt of overweeg je met je club mee te doen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

 • Hoe werkt de cursus?

  NederlandSchaakt biedt twee verschillende cursussen aan. De zes lessen in onze 'Schaken leren'-module zijn voldoende om de regels te leren en een partij goed op te zetten. Ook mensen die regelmatig (online) schaken kun bij ons terecht. Met de module 'Beter schaken' maken zij de stap naar het niveau van de clubschaker.

  SCHAKEN LEREN

   

  Ken je de regels nog niet of schaak je bijna nooit? Dan is de module 'Schaken leren' geschikt voor jou. In deze cursus leer je de spelregels en de belangrijkste stappen om een partij goed op te kunnen zetten. 'Schaken leren' is voor beginners.

  BETER SCHAKEN

  Schaak je regelmatig (online) of heb je in het verleden veel geschaakt? Dan past de module 'Beter schaken' bij jou! In deze lessenserie leer je meer over onderwerpen als stukkenactiviteit, aanvalmotieven en de gouden regels in de opening. Dit gaat je helpen om aansluiting te vinden bij het niveau van de clubschaker.

 • Cursusprogramma

  Beide modules 'Schaken leren' en 'Beter schaken' bestaan uit zes lessen van 1,5 uur. De lessen worden gegeven op clubavonden, bijvoorbeeld tussen 20:15 en 21:45 uur.

  broken image

  Hoe ziet een avond eruit?

  Op de avonden krijgen de deelnemers uitleg van een schaaktrainer. Maar natuurlijk willen de deelnemers de nieuw vergaarde kennis ook meteen in de praktijk uitproberen. Daarom wordt er ook tijd uitgetrokken om lekker te kunnen schaken tegen je medecursisten.

  broken image

  Wat gaan ze leren?

  • In de module 'Leren schaken' leggen we de spelregels uit, behandelen we de belangrijkste aanvalsmotieven en krijg je handvaten om een schaakpartij goed op te zetten.
  • Bij 'Beter schaken' komen onderwerpen als stukkenactiviteit, aanvalsmotieven en de gouden regels in de opening aan bod. 
  broken image

  Ok, dan kunnen de deelnemers schaken. Wat komt daarna?

  • Niet alle deelnemers zijn ook aspirant-leden. Sommige deelnemers doen bijvoorbeeld alleen mee om een potje te kunnen spelen tegen hun kleinkind of buurman.
  • Echter, onze ervaring is dat zeker driekwart van de deelnemers geïnteresseerd is om door te stromen. Voor een optimale conversie is het wel van belang om niet alleen te investeren in het schaaktechnische aspect van de training, maar zeker ook in de sociale kant. Dat deelnemers het leuk hebben met elkaar is het allerbelangrijkst.
  • Ook cruciaal is een goede follow-up propositie en duidelijke communicatie hierover.
  • Bij al deze stappen zal NederlandSchaakt je club helpen.
 • Over ons

  In januari 2023 zijn wij van start gegaan met HaarlemSchaakt: een nieuw initiatief waarin we schaakles aanbieden aan beginnende volwassenen. Dit bleek een gigantisch succes: voor de eerste editie hebben we de inschrijvingen op 50 moeten stilzetten omdat we een groter aantal niet konden accomoderen. Editie 2 en 3 volgden derhalve snel. Het succes van HaarlemSchaakt heeft onze club Kennemer Combinatie geen windeieren gelegd: in dit seizoen zijn we als club gegroeid van 100 naar 225 leden! Het succes van HaarlemSchaakt heeft ons geinspireerd om het concept breder uit te rollen over Nederland. Dit doen we onder de noemer NederlandSchaakt.

 • In de media

  De lokale media in Haarlem hebben veel aandacht voor ons initatief. Dat geeft ook een mooie indruk van hoe de cursus gaat verlopen.

  Reportage NHNieuws

  NHnieuws maakte een reportage over de allereerste les in de allereerste editie van HaarlemSchaakt. Het geeft een mooi indruk van wat deelnemers staat te wachten! Het bijbehorende artikel kun je hier vinden.

  broken image

  Haarlems Dagblad

  Ook het Haarlems Dagblad besteedde aandacht aan de eerste editie van HaarlemSchaakt. Ze publiceerden zelfs twee artikelen. Die zijn hier (paywall) terug te vinden.